นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน

ปรับปรุงล่าสุด 21/06/2565

การคืนสินค้า: สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ถูกใช้งานมาก่อน

การรับประกัน: สินค้าแต่ละยี้ห้อจะมีการรับประกันต่างกันตามที่ได้ระบุในตัวสินค้า โดยการรับประกันจะไม่ครอบคลุมในส่วนของ การใช้งานผิดประเภท อุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติ การเบริณหูฟัง ด้วยเสียงที่ดังเกิดไปหรือใช้ file เฉพาะผิดประเภท